Žygio draugams : lietuviška publicistika

  • nuolaida
  • €1


Žygio draugams : lietuviška publicistika / sudarytojas ir redaktorius Vidmantas Valiušaitis ; [K.J. Čeginskas, K.K. Girnius, V. Kubilius, V. Valiušaitis ir kt.] ;  Kaunas : Garsas, 1996; 515 p., būklė: l. gera, su dedikacija rašalu nuo autoriaus

Žinomo žurnalisto, Kaune leidžiamo laikraščio "Garsas" vyriausiojo redaktoriaus Vidmanto Valiušaičio sudarytas ir suredaguotas straipsnių rinkinys, kuriame sutelkta vertingiausia publicistika, spausdinama laikraščiuose "Kauno aidas" (1988-1989),"Kauno laikas" (1994-1995) ir "Garsas" (1995-1996). Knygoje atsispindi Sąjūdžio, ypač Kauno grupės, pastangos, siekiant Lietuvos valstybingumo atkūrimo, nagrinėjamos sudėtingos dabarties visuomenės gyvenimo temos: okupacijos palikimo, kaltės ir susitaikymo su praeitimi, lietuvių ir žydų santykių, spaudos laisvės ir kt.