Z. Norkus - Max Weber ir racionalus pasirinkimas

  • nuolaida
  • €8.50


Max Weber ir racionalus pasirinkimas / Zenonas Norkus ; iš vokiečių kalbos vertė Albinas Lozuraitis; Vilnius : Margi raštai, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas);  512 p., būklė: puiki

Aprėpdamas gausią pasaulinio garso vokiečių sociologo M. Weberio kūrybą, knygos autorius skrupulingai išlukštena galimas Weberio tekstų prasmes, aptaria mokslinėje literatūroje pateiktas jo kūrybos problematikos interpretacijas ir recepcijas. Šią knygą galima drąsiai vadinti vienu geriausių Weberio sociologijos, ekonomikos ir filosofijos vadovu, be kurio vargu ar išsivers šių sričių studentai ir specialistai. Knyga pirmiausia buvo išleista Vokietijoje, kur buvo greitai pastebėta ir aukštai įvertinta šios šalies akademiniuose sluoksniuose.