Vincas Krėvė - Raštai (6 knygos), Boston

  • nuolaida
  • €50


Raštai / Vincas Krėvė ;  Boston : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1956-1961 m. 6 tomai, būklė puiki

Vincas Krėvė-Mickevičius  - Lietuvos prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas

Sutemose, Dainavos šalies senų žmonių padavimai, pasakos, Dangus ir žemės sūnūs, Mindaugo mirtis, Rytų pasakos, Miglose, Pagunda, Apsakymai, Šiaudinėj pastogėj, Žentas - Raganius, Šarūnas, Skirgaila, Likimo kelias