Vilniaus menas

  • nuolaida
  • €40


Vilniaus menas / paveikslus parinko ir įžangą paruošė Mikalojus Vorobjovas. Kaunas : Spaudos fondas, 1940. 71 p. būklė - l.gera (įmautė pasenus tik)

Kaipo meno lobynas, Vilnius gali lenktyniauti su gražiausiais Europos miestais. Kita vertus, jame pilniau ir ryškiau, negu bet kuriame kitame Lietuvos mieste, atsisipindėjo mūsų istorinė pareitis. Vilnius - tai gyvas, skaistus tatutos atminimas apie nužygiuotą amžių kelią - tai mūsų autobiografija, išdėstyta meno paminklų kalba.