Vilniaus kraštas ir lietuvių kalba

  • nuolaida
  • €1


Vilniaus kraštas ir lietuvių kalba / Pranas Kniūkšta ; Lietuvių kalbos draugija ; Vilnius : Mokslas, 1990 (Vilnius : Viltis) ; 78 p.,

būklė: l. gera

Sudėtinga Vilniaus krašto istorija per daugelį dešimtmečių subrandino vieną sunkiausių ir opiausių problemų — lietuvių kalbos būklės problemą. ,,Savo profesijos ir širdies balso pašauktas, visų pirma sielojuos dėl lietuvių kalbos, jos dalios ir būklės Vilniaus krašte. Visa kita tik gretinu su lietuvių kalba ar ieškau ryšių su ja. . . Taisydami istorijos klaidas, turime bent iš dalies atitaisyti ir lietuvių kalbai padarytas skriaudas“,— rašo autorius.