Viljamas Šekspyras - Ričardas II : Drama

  • nuolaida
  • €3


Ričardas II : Drama / Viljamas Šekspyras ; Iš anglų k. vertė A. Danielius ; [Įž. str. ir paaišk. parašė D. Judelevičius]; Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1994; 153 p.

būklė:  l. gera

Vaizduojamas suirutės metas, kai Anglijos diduomenė, suskilusi į dvi mirtinų priešų stovyklas, užtraukė sunykimo grėsmę visam kraštui. Gvildenamos tironijos, rimtos atsakomybės už valstybę ir jos žmones, moralios politikos problemos. Personažai spalvingi ir ryškūs, konfliktai įspūdingi.