Stasys Laucius - Po pilkais debeseliais, Tübingen, 1947

  • nuolaida
  • €5.50
  • kaina €8


eilėraščiai vaikams /  iliustracijos P. Osmolskio; Tübingen : Patria, 1947, 43 p. būklė: l. gera, bibliotekos  nurašyta knyga.

Amerikoje S. Laucius rašė ir istorinėmis temomis – išleido poemą „Respublika“ (1961 m. ). Literatūros kritikas V. Sventickas teigė, kad tai yra vienas iš „S. Lauciaus kūrybos gražiausių vainikų“: „Yra tautos gyvenimo gyvi ir spalvingi piešiniai, paliudijantys, kaip aiškiai poetas matė įvykius ir kaip dinamiškai, žodingai, smagiai mokėjo pasakoti. Realijų tikslumas, intonacijų kaita, šmaikštavimo ir graudulio dermės, pagaliau tikėjimas savo Respublikos atgimimu – visa tai įterpia S. Lauciaus poemą į gyvąją mūsų literatūros ir visuomenės istoriją.“