R. Valatka - Atviro nervo krapštymas

  • nuolaida
  • €3.50


Atviro nervo krapštymas : komentarai / Rimvydas Valatka; Vilnius : "Lietuvos ryto" Leidybos centras, 2005 (Skaidiškės (Vilniaus raj.) : "Lietuvos ryto" sp.); 310 p., būklė: puiki

Knygoje sudėti komentarai apima 1991–2005 metų laikotarpį. Tai ironiškas, kartais pašaipus, kartais atvirai sarkastiškas, negailestingas žvilgsnis į Lietuvos ir pasaulio įvykius, lietuvius ir jų ydas bei fobijas, partijas, Seimo narius ir prezidentus, tautos praeitį ir ateitį, senus ir naujai kuriamus tautinius mitus. „Visus šiuos tekstus rašiau tarsi sau, tik su viena išlyga: stengiausi, kad skaitytojui, nesvarbu, ar jis pritars, ar piktinsis, būtų įdomu skaityti. Vaizdingas žodis, frazė, posakis ne vienu atveju man buvo daug svarbesnis už rimtą politologinę liniją. Lietuvos politika ne kartais, o dažniausiai tokia nyki, tokia kaimiško, jog autorius, rimtai aiškindamas tai, kas, kaip žmonės sako, ir arkliui aišku, rizikuoja apsijuokti per visą pilvą“, rašo R. Valatka.

„Kas yra komentaras? Momentinė loterija. Toks skaitymo greitas maistas. Kiek jam skiria laiko skaitytojas? Dvi tris minutes. Ir tai su sąlyga, jei užkabinai: sudominai, suerzinai, papiktinai. Kaip tą gali padaryti? Žodžiais lyg pincetu gyvenimo košėje bandai sugriebti atvirą nervą. Amžinas nervo krapštymas. Skauda? Taip, kam nors tą akimirką gali pasirodyti, kad skausmas nepakeliamas. Neteisingas. Bet prabėga akimirka, ir jis jau pamirštas“