Pranė Dundulienė - Lietuvių etnografija

  • nuolaida
  • €5


Lietuvių etnografija : mokymo priemonė aukštųjų mokyklų istorijos ir filologijos specialybių studentams / Pranė Dundulienė; Vilnius : Mokslas; 1982; 451 p.; būklė: l.gera

Mokymo priemonė parašyta, remiantis etnografine, archeologine medžiaga, taip pat rašytiniais, ikonografiniais, lingvistiniais ir kitais duomenimis. Knygoje nušviečiama lietuvių liaudies materialinės ir dvasinės kultūros atsiradimas bei raida, parodoma, kad jos kūrėja ir puoselėtoja buvo paprasta liaudis, kad toji kultūra yra jos patyrimo ir išminties rezultatas.