Petras Maldeikis - Mykolas Krupavičius, Chicago, 1975 m.

  • nuolaida
  • €12


Mykolas Krupavičius / Petras Maldeikis. Chicago : Lietuvių krikščionių demokratų s-ga, 1975 m. 493 p.

būklė puiki

 Čikagoje parašyta pedagogo Petro Maldeikio, pirmojo prelato gyvenimo tyrinėtojo, jo ilgamečio bičiulio, monografija „Mykolas Krupavičius“.