Skip to product information
1 of 1

Juodas šuo

Mykolas Krupavičius - Kunigas Dievo ir žmogaus tarnyboje, 1961, Chicago

Mykolas Krupavičius - Kunigas Dievo ir žmogaus tarnyboje, 1961, Chicago

Įprasta kaina €20.00 EUR
Įprasta kaina Nuolaida €20.00 EUR
PIGIAU! Parduota
su PVM

Krupavičius, Mykolas : Kunigas Dievo ir žmogaus tarnyboje, Chicago, 1961 m. 723 p. būklė : l. gera

Mykolas Krupavičius - įspūdinga asmenybė. 1927–29 studijavo Lille’io ir Tulūzos (Prancūzija) katalikų universitetuose. 1931–33 Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorius. 1933–35 Veiverių, 1935–42 – Kalvarijos parapijos klebonas. SSRS okupavus Lietuvą 1940 viduryje parengė Katalikų Bažnyčios lojalumo sovietų valdžiai memorandumą – siekė apsaugoti Bažnyčią nuo persekiojimo, gynė tikinčiųjų teises. 1942 su K. Griniumi ir J. P. Aleksa pasirašė Memorandumą vokiečių generalinam komisarui Kaune, kuriame protestavo prieš Lietuvos kolonizavimą, Lietuvos piliečių (t. p. ir žydų, rusų, lenkų) masinį iškeldinimą.

1942 12 gestapo suimtas, kalintas, 1943 12 internuotas Regensburge; 1945 Sąjungininkų išvaduotas. 1945–55 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas, nuo 1963 – garbės pirmininkas. 1950 išrinktas Pasaulio lietuvių krikščionių demokratų sąjungos pirmininku (iki gyvos galvos). Nuo 1957 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nuo 1905 bendradarbiavo spaudoje, redagavo laikraščius Ateities spinduliai (1917–18), Laisvoji Lietuva (1918–19), žurnalą Krikščionis demokratas (1927–29).
Parašė veikalų religijos, kultūros, politikos, žemės reformos temomis.
Peržiūrėti visas detales