Laisvės kovų ir netekčių metai, laisvės kovotojų prisiminimų rinktinė (1 dalis)

  • nuolaida
  • €20


Margi raštai, 2016 m., 943 psl.

Būklė: labai gera, knygos kampučiai šiek tiek pasitrynę

Pirmaisiais prisiminimų užrašinėjimo metais rinkau medžiagą apie sovietinės NKVD-MGB ir jų vietinių talkininkų stribų Lietuvoje vykdytus nusikaltimus pokario metais, taip pat bandžiau užrašyti ir įamžinti laisvės kovotojų - partizanų, ryšininkų, rėmėjų, politinių kalinių, tremtinių - prisiminimus. Visa tai dariau tikėdamas, kad Lietuvos žmonių patirtos kančios sovietinės okupacijos metais nebus užmirštos. Su tokiomis mintimis aš pradėjau pokario laisvės kovų prisiminimų užrašinėtojo kelią.

Klausydamas tų žmonių pasakojimų, išgyvenau jų patirtą skausmą ir priėmiau kaip savą. Visa tai nebuvo lengva ir paprasta. Tai buvo mano pasirinktas kelias, kurj stengiausi nueiti nuoširdžiai, atvirai ir sąžiningai, nors žinojau, kad kai kam ir neįtiksiu, bet buvau optimistas - stengiausi kiek galima išlikti arčiau tiesos.

Pirmosios publikacijos apie sovietinio NKVD-MGB ir vietinių stribų vykdytus nusikaltimus pokario metais pasirodė Panevėžio Sąjūdžio laikraštyje „Laisvas žodis" su rubrika „Niekšams tylint - broliams raudant". Visuomenės atsiliepimai buvo teigiami, tai paskatino dar atkakliau imtis šio darbo.

Kai prisiminimų susikaupė nemaža šūsnis, atėjo laikas pagalvoti ir apie knygą. Tuomet ši tema buvo labai aktuali, jautėme, kad knyga turės paklausą, bet jos išleidimas ką tik po neseniai atkurtos nepriklausomybės, pasirodo, buvo gana sudėtingas.

Knygų leidyklose ir periodinės spaudos redakcijose tebesėdėjo sovietinės nomenklatūros vadovai. Iš pokalbių su jais iškart supratau, kad ši tema jiems nelabai priimtina. Parengta ir suredaguota medžiaga „Vagos" leidykloje išgulėjo ketverius metus. Ir tik tada, kai leidyklai ėmė vadovauti Kornelijus Platelis, reikalai iškart pajudėjo, pirmoji knyga „Aukštaitijos partizanų prisiminimai" buvo išleista 1996 m. ir labai greit dingo iš knygynų lentynų.