Skip to product information
1 of 1

Juodas šuo

Kauno meno mokykla / A. Valiuškevičiūtė

Kauno meno mokykla / A. Valiuškevičiūtė

Įprasta kaina €3.00 EUR
Įprasta kaina Nuolaida €3.00 EUR
PIGIAU! Parduota
su PVM

1971, Vaga, 151 p., 62 p. su darbų nuotraukomis, 

būklė: l. gera, tik bibliotekos nurašyta knyga (turi nebegaliojančius spaudus)

Kauno Meno mokykla buvo susijusi daugybe kartais labai painių ryšių su visu ano meto politiniu-visuomeniniu, kultūriniu bei meniniu gyvenimu. Šioje knygoje nepretenduojama visapusiškai ir išsamiai visa tai nušviesti, dažniausiai pasitenkinama vienu kitu būdingesniu bruožu ar aplinkybe. Jos uždavinys žymiai siauresnis: norėta kuo pilniau surinkti pačios mokyklos gyvenimą liečiančius faktus, juos patikrinti, sutikslinti ir susisteminti. Kauno Meno mokyklos istorija apima dvidešimtį metų. Per tą laiką joje įvyko įvairaus pobūdžio pasikeitimų, liečiančių tiek jos administracinį sutvarkymą, tiek ir pedagogų veiklą. Visi šie procesai, be abejo, yra artimai vienas su kitu susiję, visaip persipynę, sąlygodami vienas kitą. Tačiau metodiniais sumetimais išskirta ar atskirai dėstoma mokyklos organizavimo, augimo, tvarkymosi istorija, o toliau apibūdinama jos kryptis, darbo metodai, atskirų skyrių bei studijų veikla. Atskirai aptariamos ir mokinių organizacijos.

Peržiūrėti visas detales