Karlas Marksas - Ankstyvieji filosofijos raštai

  • nuolaida
  • €24


Ankstyvieji filosofijos raštai / Karlas Marksas ; Partijos istorijos inst. prie LKP CK marksizmo-leninizmo inst. prie TSKP CK fil. ; įž. str. Albino Lozuraičio; Vilnius : Mintis, 1986 ; 478 p.,

būklė: puiki

Demokrito natūrfilosofijos ir Epikūro natūrfilosofijos skirtumas. Dėl Hegelio teisės filosofijos kritikos. Žydų klausimu. Ekonominiai ir filosofiniai 1844 metų rankraščiai.