K. Pažėraitė - Nusidėjelė, 1952, Australia

  • nuolaida
  • €4


Nusidėjėlė : apysaka / Karolė Pažėraitė; Adelaide : Australijos lietuvis, 1952 (Hindmarsh : Australijos Lietuvis Publishing Company) ;  254 p.,

būklė: l. gera