Jose Eustasio Rivera - Amazonės džiunglėse, Chicago, 1974

  • nuolaida
  • €7


romanas / išvertė P. Gaučys, Lietuviškos knygos klubas, 1974 (Chicago, Ill. : "Draugo" sp.) 355 p.,

būklė: l. gera