Skip to product information
1 of 2

Juodas šuo

J. Grinius - Veidai ir problemos lietuvių literatūroje (2 tomai), 1973, Roma

J. Grinius - Veidai ir problemos lietuvių literatūroje (2 tomai), 1973, Roma

Įprasta kaina €12.00 EUR
Įprasta kaina €22.00 EUR Nuolaida €12.00 EUR
PIGIAU! Parduota
su PVM

1973, Roma, II tomai, Lietuvių katalikų mokslo akademija

būklė: l. gera, yra spaudos ženklų 

ant I tomo viršelio ir priešlapio - štampai.

Į I tomą įeina straipsniai: 

Kristijono Donelaičio sužalotas veidas
Maironio reikšmė Lietuvių tautai
Adomo Jakšto ir Balio Sruogos kova
Vinco Krėvės istorinės dramos
Vincas Mykolaitis-Putinas kaip kūrėjas
Juozas Eretas — iniciatyvos ir stiliaus mokytojas
Bernardas Brazdžionis — Dievo ir žmogaus šauklys
Lietuvių literatūra tarp kūjo ir priekalo
Tėviškės miestelis tremtinio žvilgsniu
Posūkis lietuvių dramoje

Į II tomą įeina straipsniai: 

Juozas Tumas Vaižgantas — integralinis realistas
Marija Pečkauskaitė — romantikė krikščionė
Balys Sruoga — dramų rašytojas
Jonas Aistis — nuskriausto žmogaus dainius
Salomėja Nėris kryžkelėse
Juozas Paukštelis ir Antanas Vaičiulaitis
Vincas Ramonas — impresionistinis romanistas
Kazys Bradūnas arba pasipriešinimas tautiniu paveldėjimu
Alfonso Nykos-Niliūno žingsniai į hermetizmą
Leonardo Andriekaus pokalbiai su Dievu
Vladas Šlaitas tarp poezijos ir prozos
Antanas Jasmantas būties ir nebūties slenkstyje
Mūsų dainų sesės
Poetai humoristai

Peržiūrėti visas detales