Imanuelis Kantas - Praktinio proto kritika

  • nuolaida
  • €5


Vilnius : Mintis, 1987, 205 p., būklė: puiki. 

Veikale išdėstyta I. Kanto etikos teorija, grindžiama "Grynojo proto kritikoje" suformuluotais filosofiniais principais - ..du dalykai pripildo sielą vis naujo ir vis stiprėjančio susižavėjimo bei giliausio pagarbumo, kuo dažniau ir ilgiau apie juos susimąstome - žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje..