Ignas Končius - Žemaičio šnekos (2 knygos), 1961, London

  • nuolaida
  • €20


London : Nida, 1961 (London : Nida Press) , 2 t., būklė: l. gera 

„Mėgiamoji, mylimoji, gerbiamoji gamta ūkininkui viską duoda. Žemaitis geras gamtos vaikas. Gamta jam viskas. Ir sunkioj valandoj, ir pasitaikiusios laimės žemaitis kalbasi su gamta, su gamta visa iš karto, su atskirais augalėliais, paukšteliais, medžiais, miško šlamesiu, upės čiurlenimu. Gamta jį supranta, ramina, atpeikėja, paguodžia, padrąsina. Gamta jam žada – duoda. Gamta apie praeitį pasako. Gamta jam ateitį spėja. Žemaitis gamtą savaip pažįsta. Jis tylėdamas gamtai viską pasako, kas jam skauda, pasiskundžia. Gamta be garso jam atsako. Žemaitis tikras gamtos vaikas. Jis gamtos dalelė, gerosios, viską duodančios nekerštingos gamtos supamas, nešamas, laiminamas.“