H. Tautvaišienė - Tautų kapinynas Sibiro tundroje, New York, 1962 m.

  • nuolaida
  • €8


     Tautų kapinynas Sibiro tundroje / H. Tautvaišienė, New York, Literatūros Fondas, 1962 m.135 p.  būklė puiki.

H. Tautvaišienė šioje knygelėje atskleidžia bolševikų slepiamą, bestiališką, Stalino metais vykdytą pavergtų tautų naikinimą tolimosios Sibiro šiaurės tundroje, užsklęstoje baisių šalčių, sniego audrų ir mėnesius trunkančių naktų uždanga. Autorės liudijimai yra protokoliškai teisingi ir pagrįsti, nes ji viską pati matė, stebėjo, pergyveno ir iškentėjo.