Gyvas atodūsis = Breathing free : lietuvių poezijos vertimai

  • nuolaida
  • €9.50


Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001. 524 p. būklė - l. gera
 / sudarė ir į anglų kalbą vertė Vyt Bakaitis.