Gėrio kontūrai. Iš XX amžiaus užsienio etikos

  • nuolaida
  • €2


"Mintis", 410 psl., 1989, 

būklė: l. gera

Chrestomatinio pobūdžio leidinyje spausdinamos ištraukos iš žymiausių XX a. marksistinės bei pažangiosios demokratinės etikos veikalų, taip pat pateikiama ir šiuolaikinės buržuazijos etikos pavyzdžių. Leidinio įvade glaustai apibūdinami šiuolaikinės etikos specifiniai bruožai, išryškinamos piblikuojamų darbų autorių etinės koncepcijos metodologinės prielaidos. Skiriama kultūros, švietimo ir meno darbuotojams.

Į rinktinę įtraukti A. Juingo, S. Hempširo, Dž. Rolso, E. Diurkheimo, E. Husserlio, N. Hartmano, K. Jasperso, M. Haidegerio, M. Šelerio, E. Levino, E. Fromo ir kitų žymių mąstytojų veikalai.