Brazdžionis - Didžioji Kryžkelė, 1953, Chicago

  • nuolaida
  • €5.50


Didžioji kryžkelė / Brazdžionis. Chicaga Terra, 1953 m. 111 p.

Didžiojoj kryžkelėj paklydau aš ne vienas,
Didžiojoj kryžkelėj visas pasaulis su manim.