B. Sruoga - Milžino paunksmė, 1954, Chicago

  • nuolaida
  • €9.50
  • kaina €12


Milžino paunksmė : trilogiška istorijos kronika : trys veiksmai, devyni paveikslai / Balys Sruoga. ; Chicago [Ill.] : Terra, 1954m. 173 p. 500 egz., būklė: l. gera, su baltu bibl. lipduku ant viršelio

Balio Sruogos trijų veiksmų, devynių paveikslų dramą "Milžino paunksmė", nukelia skaitytojus į  1427 m. Krokuvą.  Milžino - Vytauto, kurio paunksmėje pinasi sudėtingas Lietuvos ir Lenkijos politinis gyvenimas, narpliojamos asmeninės ir valstybinės problemos.