Balys Sruoga - Milžino paunksmė leista Čikagoje

  • nuolaida
  • €12


Milžino paunksmė : trilogiška istorijos kronika : trys veiksmai, devyni paveikslai / Balys Sruoga. Laida 2-asis leid. Paskelbta Chicago [Ill.] : Terra, 1954m. 173 p. 500 egz.

Balio Sruogos trijų veiksmų, devynių paveikslų dramą "Milžino paunksmė", nukelia skaitytojus į  1427 m. Krokuvą.  Milžino - Vytauto, kurio paunksmėje pinasi sudėtingas Lietuvos ir Lenkijos politinis gyvenimas, narpliojamos asmeninės ir valstybinės problemos.

Knyga gerai išlaikyta, apvalkalas truputi susiglamžęs.