B. Sruoga - Milžino paunksmė, 1954, Chicago

  • nuolaida
  • €8


Milžino paunksmė : trilogiška istorijos kronika : trys veiksmai, devyni paveikslai / Balys Sruoga. ; Chicago [Ill.] : Terra, 1954m. 173 p. 500 egz.,

būklė: l. gera, nurašyta fondo knyg, pasidėvėjęs superviršelis  

Balio Sruogos trijų veiksmų, devynių paveikslų dramą "Milžino paunksmė", nukelia skaitytojus į  1427 m. Krokuvą.  Milžino - Vytauto, kurio paunksmėje pinasi sudėtingas Lietuvos ir Lenkijos politinis gyvenimas, narpliojamos asmeninės ir valstybinės problemos.

 Ši knyga įtraukta į 10 kl. mokyklinės literatūros programą.