B. Pūkelevičiūtė - Aštuoni lapai, devintas lapas

  • nuolaida
  • €6.50


Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003, 642 p.,

būklė: puiki

Birutės Pūkelevičiūtės dilogija („Aštuoni lapai", 1956; „Devintas lapas", 1982) - autobiografinio pobūdžio romanai, atgaivinantys autorės prisiminimus apie 1945 metų išgyvenimus, atsidūrus Dancigo apsupime, trijų jaunų lietuvaičių nuotykius persiunčiamųjų asmenų lageryje. Kraupūs žmonių prievartavimo ir miesto niokojimo epizodai susipina su lyriškais rašytojos vaikystės Kaune ir Skirsnemunės apylinkėse vaizdais. „Devintame lape" autorė pasakoja ir apie Amerikos lietuvių kasdienybę. Rengdama romanus šiam leidimui, autorė šiek tiek taisė kūrinių kalbą, taip pat atsisakė jai nepriimtinų romano „Aštuoni lapai" 1993 m. leidimo redakcinių taisymų.