Antanas Škėma - Raštai (III tomai), 1967 m. Chicago

  • nuolaida
  • €100


 Raštai / Antanas Škėma, Chicago, 1967-1970 m. III tomai, būklė : puiki

"Rašytojas gyveas savo kūryba. Tad būtina ją sutelkti ir išleisti vienu rinkiniu, neišskiriant ir rankraštinio palikimo.
 Pirmas tomas apima jau anksčiau paskiromis knygomis pasirodžiusius prozos kūrinius. Antrąjį tomą sudaro dramos (jų tarpe ir rankraščiuose likusios Julijana, Vienas ir kiti ir Ataraxia), o trečiajį - poezija, periodikoje išbarstyta smulkioji proza, rankraštinė apysaka Izaokas, įvairūs fragmentai ir kita medžiaga."