Antanas Maceina - Bažnyčia ir pasaulis, 1970, Chicago

  • nuolaida
  • €7


Bažnyčia ir pasaulis : bažnytinio gyvenimo kaita po II Vatikano susirinkimo : kritinis skerspiūvis / Antanas Maceina ; 1970 (Chicago, Ill. : "Draugo" sp.); 157 p., būklė: l. gera