Antanas Kučas - Kunigas Antanas Staniukynas, 1965, Roma

  • nuolaida
  • €12


Kunigas Antanas Staniukynas : 100 metų sukakčiai nuo jo gimimo paminėti / Antanas Kučas ; Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965 (Perugia : Pliniana) ;  208 p.,
būklė: l. gera

Serijos "Negęstantieji žiburiai" tęsinys tremtyje (išeivijoje), kur prof. dr. Antanas Kučas pristato monografiją apie kultūrininką kun. dr. Antaną Staniukyną jo 100 metų nuo gimimo proga. Įvadinį žodį parašė ir vysk. Vincentas Brizgys.