Amerikos Lietuvių Taryba = Lithuanian American Council, 1971, Chicago

  • nuolaida
  • €15


Amerikos Lietuvių Taryba = Lithuanian American Council : 30 metų Lietuvos laisvės kovoje, 1940-1970 / Leonardas Šimutis;  Chicago, Ill. : Amerikos Lietuvių Taryba, 1971 (Chicago, Ill. : "Draugo" sp.) ; 499 p.