Academia et Universitas Vilnensis

  • nuolaida
  • €5


Vilniaus V. Kapsuko universitetas, Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas. Vilnius : Mokslas, 1979. 76 p.

būklė: l. gera

Šis leidinys - Almae Matris faksimilinių dokumentų, saugomų Lietuvoje, rinkinys.