Stasys Santvaras - Aukos taurė, Boston, 1962 m. (su aut. dedikacija)

  • nuolaida
  • €15


Aukos taurė : penktoji lyrikos knyga / Stasys Santvaras. Boston  : Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1962 m. 152 p. 

būklė: l. gera, su autoriaus dedikacija

Ne  saulė  temsta,  tik   žmogaus
širdy
Naktis nešvinta.
Ir tu per naktį į nežinią brendi,
Ir vėtros   užpučia   viršukalnių žibintą.
... Ne meilė miršta, tik žmogaus
širdis
Tokia apsunkus.
Tu medis nuo audrų prie vieškelio sverdįs,
Kaip nusidėjėliai, praeina metai sunkūs...