Lietuvių enciklopedija (Bostono enciklopedija) komplektas (37 tomai)

  • nuolaida
  • €600


Lietuvių (Bostono) enciklopedija – tai 37 tomų apimties enciklopedinis leidinys, kuris yra pripažįstamas kaip vienas išsamiausių informacijos apie Lietuvą šaltinių.