Žmogus ir mašina, 1948 m., Brooklyn

  • nuolaida
  • €8.50


Žmogus ir mašina / pagal J. Šurą sutaisė Jonas Kaškaitis; Brooklyn, N.Y. : spausdino Laisvė, 1948; 240 p.
būklė: gera, padilę knygos viršelio kraštai

"Pažangiųjų" lietuviu tarpe pagarsėjęs, daug raščs Vilnyje ir kituose laikraščiuose, 1959 m. grižęs į okupuotą Lietuvą, buvo dr. Jonas Kaškaitis (1884 - 1963)

Neturėdamas pinigų, studentavimo metu dirbo akmens skaldykloje, veliau Fort Wayne skerdyklose. 33-ejų universitetą baigė ir gavo gydytojo diplomą. Už nelegalią praktiką buvo suspenduotas ir net kalintas (AMA Archyvas). Dirbdamas Nevvarke, buvo labai aktyvus — skaitė, rašė į įvairius komunistų laikraščius — Vilnį, Laisvę, Šviesą, Liaudies Balsą. Buvo ir Gydytojo bendradarbis ir daugiausia rašė apie industrinę mediciną.