Zenonas Ivinskis - Šventasis Kazimieras, 1955, New York

  • nuolaida
  • €15


Šv. Kazimieras, 1458-1484 / Zenonas Ivinskis. New York  1955 m. 222 p. būklė : l.gera (apsitrynęs aplankas)

Šv.Kazimieras, vienintelis ligi šiol lietuvių tautos šventasis, šioje Dr.Zenono Ivinskio studijoje pirmąjį kartą mums parodomas Vatikano archyvų šviesoje. Nors autorius daugiau sustoja ties šv. Kazimiero kanonizacijos klausimu, kuris jam labiausiai rūpėjo ir kurio niekas ligi šiol nebuvo taip giliai ir išsamiai svarstęs, bet aprašo taip visą šventojo gyvenimą ir plačiai pavaizduoja šv. Kazimiero kultą Lietuvoje ir užsieniuose, ypač Italijoje, iškeldamas naujus arba mažai kam žinomus faktus.