Zenonas Byčinskas - Jonas Husas: reformacijos pradininkas, 1970 m. Chicago

  • nuolaida
  • €9.50


Jonas Husas : reformacijos pradininkas - Vytauto Didž. bendralaikis : istoriniai biografinė studija / Zenonas Byčinskas ; Chicago, 1970 m. 198 p.
būklė: l. gera

Reformacija (lot. reformatio 'pertvarkymas') – religinis sąjūdis XV-XVII a. Europoje, siekęs reformuoti Romos katalikybės doktriną, kultą, bažnyčią.