Žemaitē = Žemaičiai: žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė

  • nuolaida
  • €8


Danutė Ramonaitė-Mukienė, 2018, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 556 p., 

būklė: puiki

Knygoje spausdinami žemaičių kalba parašyti 48 autorių poezijos, prozos ir dramos kūriniai.

Antologijoje – žemaitiškai rašiusių 1935–1945 m. veikusio Žemaičių rašytojų sambūrio narių, kurie 1938 m. Kaune išleido savo kūrinių rinktinę „Žemaičiai", Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės žemaitiškai parašyti tekstai bei Lietuvos atgimimo metais žemaičių kalba pradėjusių kurti ir šią tradiciją iki šiol tęsiančių autorių kūryba. Tarp jų – nemažai savo knygas žemaičių ir lietuvių kalbomis jau išleidusių autorių. Tai Donatas Butkus, Viktorija Daujotytė, Teklė Džervienė, Justinas Kubilius, Edvardas Rudys, Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė, Edmundas Untulis ir kt.