Wolfgang Iser - Fiktyvumas ir įsivaizdavimas : literatūrinės antropologijos perspektyvos

  • nuolaida
  • €8


Fiktyvumas ir įsivaizdavimas : literatūrinės antropologijos perspektyvos / Wolfgang Iser ; iš vokiečių k. vertė Laimantas Jonušys. Vilnius : Aidai, 2002 m. 275 p.

Veikale „Fiktyvumas ir įsivaizdavimas" Iseris istoriškai ir kritiškai apžvelgia požiūrius į pramanus, vaizduotę ir žaidimą literatūrologiniame, filosofiniame, antropologiniame kontekste bei gvildena klausimą, kodėl žmonėms reikalingos fikcijos ir grožinė literatūra. Autorius parodo, kad nuo pat Antikos grožinėje literatūroje itin svarbią vietą užėmė žaidimas, kurio įvairios formos ir raida atskleidžia žmogaus savęs paties peržengimą. „Užuot buvęs savo galimybių pilnatvė, žmogus gali išeiti iš to, kas jis yra, nes užleisdamas, prarasdamas arba nužaisdamas tai, kas jis atrodo esąs, žmogus atsiveria kitoms galimybėms.