Vydūnas - Amžina ugnis

  • nuolaida
  • €7


Alma Littera, 2001, 600 p., 

būklė: puiki

Knygoje spausdinami svarbiausi Vydūno (Vilhelmo Storostos; 1868-1953) draminiai veikalai. Juose aukštinamas žmogaus dvasinis tobulėjimas kaip svarbiausia priemonė amžinybei pasiekti. Rašytojas sielojasi, kad keičiantis papročiams , religijoms, visuomeniniams santykiams ir politinėms sistemoms, žmogus išsaugotų ir ugdytų tai, ką jis paveldi iš amžių ir turi nešti ateinančioms kartoms - būtent : aukštą žmogiškumo idealą,laisvės troškimą, meilę savo gimtajam kraštui.