Vincas Kudirka - Satyros, 1947, Nördlingen

  • nuolaida
  • €6


Satyros / Vincas Kudirka ; [V. Kudirkos atvaizdas dailininko V. Vaitiekūno]; Gunzenhausenas : L.T.B. Gunzenhauseno sk., 1947 (Nördlingen : G. Wagner'io sp.) UNRRA Team leidus; 214 p.; būklė: l. gera 

Vokietijos DP stovykloje Pirmosios lietuviškos knygos 400-ųjų metinių proga išleista V. Kudirkos satyrų rinktinė. 

Vytautas Kavolis rašė: „Kudirka savyje vienijo maironiškąją romantiką ir šliūpiškąjį socialinį kovingumą, griniškąjį pozityvistinį darbą ir čiurlioniškąją meninės kūrybos kibirkštį. Kartu jis atitiko emocinę lietuvių dvasią ir blaivius laikotarpio reikalavimus. Visus šiuos elementus Kudirka jungė vienkartinėje asmeninėje įtampoje, bendruomenei pasiaukojusio individualisto ištikimai atliktame istoriniame vaidmenyje. Ir galbūt tik toksai žmogus, koks Kudirka buvo – sentimentalus realistas, poetas kovotojas – galėjo anuo metu šį vaidmenį sėkmingai priimti, jį iki galo atlikti”.