Vincas Grybas : gyvenimo ir kūrybos drama

  • nuolaida
  • €12


Vincas Grybas : gyvenimo ir kūrybos drama / Nijolė Tumėnienė ; Vilnius : Lietuvos dailės muziejus : Dizaino studija "Savas takas" ir Ko, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.); 191 p., būklė: puiki

Studijos autorė dr. Tumėnienė teigia, kad Vinco Grybo gyvenimą galima pavadinti tragišku, jei per stebuklą nebūtų išlikę jo sukurti paminklai Simonui Daukantui, Žemaičiui, Vincui Kudirkai, Vytautui. Jo darbuose atsispindėjusios neoklasikinės nuostatos atitiko tuometines Europos kultūros raidos tendencijas. Skulptorius gimė 1890 m. Peleniuose, Šakių rajone. Dailės ir skulptūros meną studijavo Kaune, Varšuvoje bei Paryžiuje, nuo 1925 m. dalyvavo parodose.Skulptoriui žuvus liko daug neįgyvendintų projektų. Be to, sovietų laikais, kai vėl buvo imta abejoti jo idėjinėmis pažiūromis, sunaikinta daug skulptoriaus paminklų, dekoratyvinių reljefų.