Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai

  • nuolaida
  • €12


Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai : katalogas. sudarė Nojus Feigelmanas, Irena Daugirdaitė, Petras Račius. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 584 p. serija Fontes historiae Universitatis Vilnensis. Būklė: l. gera

Paleotipais (gr. palaios – senovinis, typos – atspaudas, angl. post-incunabula) vadinamos 1501–1550 m. išleistos knygos, pasirodžiusios po inkunabulų – leidinių, išspausdintų iki 1501 m. sausio 1 d. Panašaus leidinio teko laukti beveik 29 metus nuo 1975 m.

Skaitytojų patogumui skirtos rodyklės – spaustuvininkų, leidėjų, parengėjų, savininkų ir kitos. Vertingą knygos dalį sudaro iliustracijos, kurios yra kokybiškos, todėl, pavyzdžiui, nesunku perskaityti proveniencijas. Žodžiu, nekyla abejonių, kad tai – kruopščiai ir profesionaliai parengtas leidinys.

Išėjus Paleotipams, aiškesnis tampa senosios XV–XVI a. Lietuvos knygos repertuaras.