Vilniaus mūrai : [lietuvių poetų eilėraščių ir liaudies dainų rinkinys]

  • nuolaida
  • €2


Vilniaus mūrai : [lietuvių poetų eilėraščių ir liaudies dainų rinkinys] / [sudarė Stasė Budrytė ir Leonardas Sauka] ; Vilnius : Vaga, 1973 (Kaunas : K. Poželos sp.) ; 262 p.,

būklė: l. gera

Ant Vilniaus bokštų žvarbiai žvaigždės plazda.
Tamsi naktis. Aklom gatvėm prabėgomis
praeina žmonės. Stipriai spaudžiu lazdą,\
einu kaip neregys tamsoj apgraibomis <...> 

K. Boruta "Vilniuje per karą"