V. Frankienė-Vaitkevičienė - Užburtos kanklės, Putnam, 1971 m.

  • nuolaida
  • €8


Vanda Frankienė - Vaitkevičienė - Užburtos kanklės, Putnam, Connecticut 1971 m. 166 psl. būklė puiki

Legendinio tipo pasakojimais knyga veda į giliąją Lietuvos senovę. Mūsų tėvynė čia vadinama Gintaro Šalimi. Patenkame į laikus, kai dar Nemunas nepuošė Lietuvos veido, kai dviem žemaičių kalnams dar nebuvo suteikti Šatrijos ir Medvėgalio vardai, kai Neris dar nebuvo Nerimi, o ir Vilnelė buvo ne Vilnelė. Gyveno tada tik stiprūs, taurūs ir švelnūs lietuviai, o jei atsirasdavo negeras žmogus, jis buvo arba svetimtautis, arba jį tuoj pat dievai nubausdavo. Girios, upės, laukai ir oras buvo pilni laumių, deivių, barzdukų ir visokių burtų. Net ir pats perkūnas įsikišdavo su savo žaibais sutvarkyti iš vagos išėjusio gyvenimo.