Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos

  • nuolaida
  • €12


Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos = Metaphysics of will: interpretation of Schopenhauer's philosophy / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas; Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius : Logotipas); 527p.,

būklė: puiki

"Gyvenimas yra labai abejotinas dalykas ir aš nusprendžiau savo gyvenimą pašvęsti apmąstymams apie jį." Schopenhauer

A. Schopenhaueris buvo unikalus XIX a. mąstytojas, prabilęs nauja, anksčiau menkai vartota intymiai psichologizuota ir įtaigia kalba. Daugelis pradžioje amžininkus šokiravusių šio tragiško pesimizmo šauklio idėjų stipriai paveikė pastarųjų dviejų šimtmečių Vakarų filosofijos, civilizacijos teorijos, kultūrologijos, psichologijos, orientalistikos, etikos, estetikos, meno filosofijos, ir kitų humanistikos sričių raidą; postmodernioje epochoje jos nuskamba naujai, kadangi tiesiogiai siejasi su dabartinės metacivilizacinės kultūros bei dvasinės situacijos pokyčiais. Šių kontraversiškų idėjų reinterpretacija aktuali ne tik dėl Rytų ir Vakarų tautos kultūros, mąstymo tradicijų suartėjimo, tačiau ir dėl aštrėjančių globalių civilizacijos raidos tendencijų, žmonijos nesugebėjimo spręsti pribrendusių problemų, remiantis racionalaus proto principais.