V. Žemakis - Sienų klausimu = A study of the frontiers, 1960, Chicago

  • nuolaida
  • €20


Sienų klausimu = A study of the frontiers : srity tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų : politinių išeivių 1945-46 m. (UNRRA stovyklose Vokietijoj) diskusijos ir nutarimai apie vokiečių-lenkų-lietuvių-baltgudžių ir ukrainų tarpusaves politines sienas / Vincas Žemakis ; Chicago, Ill. : Aut. lėšomis, 1960 ;122 p.
būklė: l. gera