V. Mykolaitis-Putinas - Tarp dviejų aušrų

  • nuolaida
  • €4


Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992, 108 p.,

būklė: labai gera 

Leidinys eksponuoja klasikinę eilėraščių klygą, reikšmingąsavo idėjomis ir kompozicine visuma. Šiuo rinkiniu poetas įsitvirtina, kaip žymiausias lietuvių simbolistas. Lietuviškas eilėraštis čia išlaisvintas iš išorinio kanono, bet suveržtas muzikalios ritmikos, valdančios ir kuriančios nuolankumą ir dvasinį maištingumą. Putino kūrybos vieta: tarp žemės ir dangaus, tarp tikėjimo ir laisvės, tarp susitaikymo ir maišto, tarp viršūnės ir bedugnės, tarp dviejų aušrų.