V. Krėvė - Dainavos šalies senų žmonių padavimai

  • nuolaida
  • €20


  Dainavos šalies senų žmonių padavimai / V. Krėvė ; Kaunas ; Vilnius : „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1921 m. 152 p. būklė l.gera (tituliniame lape dedikacija ir antspaudas)

Dainavos šalies senų žmonių padavimuose  Vincas Krėvė sukūrė ryškų, savitą priešistorinės, legendinės mūsų tautos praeities vaizdą.  Padavimų pasakojimo centre – nuolatinės lietuvių kovos su gudais, lenkais ir kryžiuočiais. Lietuva čia – pasakų šalis, kur tarp neįžengiamų girių, sraunių upių krantuose, ant piliakalnių dunkso aukštos pilys ir dvarai vario durimis, o juose gyvena išmintingi valdovai, skaisčios jų dukros ir narsūs sūnūs, visada pasiryžę atsisakyti idiliškos medžioklių ir puotų kasdienybės, jei tik reikia ginti Tėvynę...  
Padavimai yra unikumas lietuvių literatūroje – Krėvė parašė originalų herojinį epą, maža to, sukūrė jam nepriekaištingą išraišką: suformavo to visiškai kitoniško, legendinio, pasaulio žodyną (daug retų Lietuvių kalbos žodyno žodžių iliustruojami tik Krėvės Padavimų sakiniais!) ir  poetinę sintaksę, primenančią lietuvių dainas ir raudas.