V. Daugirdaitė-Sruogienė - Lietuvos istorija : Lietuva amžių sūkury, 1956, Chicago

  • nuolaida
  • €15


Lietuvos istorija : Lietuva amžių sūkury / V. Daugirdaitė-Sruogienė. Chicago  : Tėvynės mylėtojų draugija, 1956 m. 947 p., būklė: įrišimas nuo priekio atsilaisvinęs, nėra titulinio psl. (prasideda nuo turinio)

Tėvynės Mylėtojų Draugija išleido stambią dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės Lietuvos istoriją. Tekstu, gausiomis iliustracijomis bei žemėlapiais joje pavaizduota "Lietuva amžių sūkury", tariant subtituliniais žodžiais, kuriuos autorei parinko prof. Viktoras Biržiška. Dešimtyje ilgų skyrių, kurių pora (Lietuva Vytauto Didžiojo viešpatavimo laikais ir Lietuva savo išsiskleidimo viršūnėje) užima po pusantro šimto puslapių, peržvelgiama visa Lietuvos istorija nuo žmogaus atsiradimo Lietuvos teritorijoje ligi II pasaulinio karo