V. Apanavičienė - Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje

  • nuolaida
  • €5


 

Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje : lietuviškumo problemos XX a. lietuvių kompozitorių kūryboje : monografija / Virginija Apanavičienė ;  Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas); 236 p., būklė: puiki

Nagrinėjamos lietuviškumo problemos XX amžiaus lietuvių kompozitorių kūryboje istoriniame ne tik Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių – Latvijos, Estijos, Suomijos muzikos kultūros kontekste. Daug dėmesio skiriama Mažosios Lietuvos ir kitų regionų bei jų substratų istorijai ir muzikinei kultūrai, gretinami muzikos kūrinių sukūrimo ir istoriniai faktai, atkreipiamas dėmesys į lietuviškųjų etninių simbolių naudoseną moderniuose lietuvių kompozitorių kūriniuose, mitologinių, istorinių ir literatūrinių moterų vardų gausą sceninių kūrinių pavadinimuose, aptariamas etninis tapatumas postmoderniojo ir neomoderniojo laikotarpio lietuvių kompozitorių kūriniuose. Etninės tapatybė tema lietuvių muzikologijoje nagrinėjama pirmą kartą. Ši tema ypač svarbi mažoms tautoms, įtvirtinant ir išlaikant savąjį tautinį identinetą visuotiniame globalizacijos procese.