V. Alantas - Svetimos pagairės : novelės, apsakymai, feljetonai, 1954, London

  • nuolaida
  • €3.50


Svetimos pagairės : novelės, apsakymai, feljetonai / Vytautas Alantas ; London : Nida, 1954 (London : Nida Press) ; 255 p., būklė: l. gera

V. Alantas daug laiko dirbo žurnalistu ("Eltos" redaktorium 1929-34 m., dienraščio "Lietuvos Aido" vyriausiu redaktorium 1934-39 m., ketvertą metų buvo Vilniaus teatro direktorium (1941-1944 m.)) ir parašė įvairių žanrų veikalų — novelių, dramų, komedijų, romanų, biografijų, publicistinių straipsnių. <...> V. Alantas yra vienas pro-duktingiausių dabartinių lietuvių rašytojų, nors pats ir nusiskundžia, kad dailiajai literatūrai nieko negalėjęs duoti tuo laiku, kai dirbo "Lietuvos Aido" vyr. redaktorium. Todėl trumpo straipsnio rėmuose nėra įmanoma apžvelgti visų V. Alanto raštų. Reikia pasitenkinti vienu aspektu, kuris matyti daugely jo darbų, būtent, pastangomis surasti ir sukurti tautinę ideologiją, arba gal net pasaulėžiūrą, kuria lietuviai galėtų vadovautis savo rizikingo gyvenimo įvairiose srityse. (aidai.eu)